ROEP VAN RAAF

Als aan de grond genageld sta ik stil. Mijn hoofd draait naar links en ik leg mijn oor te luister. Hoor ik het goed? Het is een niet te missen geluid. Een diep geluid dat zich drie tot vier maal herhaald. En dan blijft het even stil. Ik heb het eerder gehoord. Altijd weer even onverwacht.

DE MAGISCHE BOODSCHAPPER

Inmiddels herken ik de roep. De Roep van Raaf. Al vele malen ben ik geroepen. Het is de troostende roep van de Magische Boodschapper. Zo krachtig, zo welkom!

Tijdens onze ontmoetingen verstil ik onmiddellijk, de schelle rauwe klanken vervullen mijn hart. Mijn ziel herkent en reageert meteen. Tranen biggelen over mijn wangen.

Met heel mijn wezen verwelkom ik de Magische Boodschapper. Telkens weer voel ik mij vereerd door zijn bezoek.
Zijn echo weerklinkt majestueus door het woud. Mijn blik richt zich verwachtingsvol tot de blauwe hemel boven mij. Een opening.

ROEP VAN RAAF

Vanuit het Westen komt Raaf in alle kalmte aangevlogen.  Vanuit het woud vliegt Raaf vastberaden op koers over de open vlaktes waar de hemel open splijt. Overstekend naar het Oosten.

Een terugkerende boodschap en ik hoor hem. Ik ontvang hem. Met open armen. Tot tranen geroerd.

De Roep van Raaf nadert. Komt dichter en dichterbij. Het galmt en weerklinkt tot diep in mijn ziel. Het verstilt om mij heen. Alsof het leven haar ontzag toont voor deze Magische Boodschapper van het woud.

Daar zie ik het silhouet. Zwart en groots.  De spanwijdte van zijn vleugels reikt wel tot ruim een meter. Ik volg zijn vlucht. Ik hoef niet te meer vluchten.

Het is veilig. Dat is wat Raaf mij laat weten.

Raaf is enorm. Zo dichtbij, bijna tastbaar. Het geluid van zijn trage vleugelslag  boven mij kan ik horen en voelen. De wind onder zijn vleugels, de stuwing van de lucht.

Dat specifieke geluid. Zo ontzettend indrukwekkend, zo dichtbij. Zo herkenbaar.

Het is Raaf. De Roep van Raaf. En ik luister. De boodschap is helder in de duisternis. Ik geef gehoor aan zijn roep. Raaf is bij me.

MAGIE

De magie is niet in woorden te vatten tijdens mijn ontmoetingen met Raaf. Ik voel mij betoverd.

De Roep van Raaf voelt als een toverspreuk welke over mij word uitgesproken. En dan weet ik dat ik mijn verbinding met de Magie van het Leven opnieuw versterkt wordt. Dan staan er magische dingen te gebeuren!

Raaf, Magische Raadgever; jij bent bij me. Ik geef gehoor aan jouw roep, jij bent mijn Beschermer. Het zwart van de duisternis is de kleur die mij zal leiden naar het Licht, ik wijs haar niet langer af.  Ik heb geen verwachtingen, ik vlieg met je mee.

Er is verandering op komst, dat zie ik nu scherp.

HEILIG

Alles is heilig in het Groot Mysterie, leer mij dat te zien. Leer mij de taal te spreken die jij verstaat. Ik zal de tovenaarsleerling zijn die haar eigen spreuken leert verwoorden.  Toon mij hoe de Tovenaar te zijn en de Alchemist, zodat ik de Magie van het Leven zal leven.