SPIRIT VAN DE WIND

“Hier ben ik.
Ik kom vanuit onverwachte hoek.
Soms kondig ik mijn komst aan. Dan blaas ik zachtjes langs je wang. Ben ik als een zomers briesje dat je doet verlangen naar weleer.

Dan weer kom ik tot mijn werkelijke kracht.
Ben ik vernietigend en blaas je zelfs omver.
Niet te voorspellen, dat is wie ik ben.

Ik hou van mijn razernij.

Daag je uit wanneer ik door het dal raas. Laat je beseffen wie je werkelijk bent wanneer ik door de toppen van de bomen gier.
Soms ben ik onverwoestbaar terwijl ik verwoest.

Meedogenloos. Lijkt het.

Dat is niet wat ik in wezen ben.
In essentie heb ik de scheppende kracht.
Ben ik de scheppende kracht.
En dien ik jou.

Laat ik jou zien dat ook jij deze kracht bezit.
Fluister ik je in dat je jouw scheppende kracht mag aanwenden.
Dat het lang geleden is. Veel te lang geleden.

Ik laat je schudden op je grondvesten.

Soms neem ik je mee in een werveling.
Om je levenshouding te laten turnen.
Of om je even van je stuk te brengen.
Ik til je op en laat je landen.
Altijd weer op een andere plek. Zodat je vanuit daar weer op adem kunt komen.

Ervaar je mij als dreigend?

Kijk dan eens waarom jij je onveilig voelt.
Waar grijp je naar om houvast te vinden en hoezeer denk je dat nog nodig te hebben in jouw leven?

Het gaat om buigen.
Meebewegen.
Want ik zal je nooit laten barsten. Nooit echt laten breken. Dat kun jij enkel zelf laten gebeuren door de vernietigende en verwoestende kracht die ook jij bezit.

Bedenk goed welke kracht je vandaag aan zal wenden.
Is het de scheppende of de alles vernietigende?