DE VIER STAPPEN OM VAN JOUW ONZEKERHEID AF TE KOMEN

Regelmatig kom ik in mijn praktijk cliënten tegen die worstelen met onzekerheid.

Veelal is er sprake van een enorme weerstand tegen je onzeker voelen. Het voelt onprettig, geeft je een gevoel van minderwaardig zijn en alles in je verzet zich er tegen omdat deze gevoelens niet gewenst zijn.

Daardoor ga je je nog minder prettig voelen en het gevolg is een continue gevecht tegen allerlei gevoelens die er zijn en vooral tegen jezelf.

Hoe kom je er vanaf?

EERSTE STAP

Dat is de vraag die mij dikwijls gesteld wordt. Als eerste is dan ook steevast mijn antwoord; je hoeft er niet vanaf. Stop met er vanaf willen.

Het kost ontzettend veel energie om constant in gevecht te zijn met gevoelens die voor jou niet wenselijk zijn. Je voelt ze al. Dus hebben ze je iets te zeggen.

Gevoelens communiceren met ons. Ze willen ons iets laten weten en bevatten informatie die van onschatbare waarde voor ons is. Het is van belang dat je je dat eerst gaat realiseren. Dat is een eerste stap.

OUDE OVERTUIGINGEN EN VORIGE LEVENS

Gevoelens kunnen je niets doen. Ze ontstaan vanuit een eigen perceptie van de ander, jezelf of een situatie. Ze komen voort uit een gedachte, uit eerdere opgedane ervaringen, zelfs vanuit vorige levens en vanuit het beeld dat jij hebt van jezelf.

Het kan zijn dat er in jou nog oude overtuigingen leven die je in je vroege kindertijd hebt opgedaan. Bijvoorbeeld ouders die je onvoldoende hebben gestimuleerd om op onderzoek uit te gaan. Nieuwe ervaringen op te doen. Jou onvoldoende gemotiveerd en beloond hebben voor jouw prestaties. Of ouders die jou lieten geloven dat je nergens goed voor was.

ONTWIKKELING VAN HET KIND

Ook een pestverleden kan een behoorlijke deuk in het zelfvertrouwen van het kind dat je was hebben gegeven.

Voor de ontwikkeling van het kind is het van cruciaal belang dat het gestimuleerd wordt om nieuwe ervaringen op te doen, op verkenning uit te gaan. Nieuwe dingen te ondernemen waarbij de eigenwaarde van het kind groeit.

Wanneer je je als kind in deze fase onvoldoende ontwikkeld, kan dat een blijvend negatief effect hebben op je latere ontwikkeling.

NOOIT GENOEG ZIJN

Je voelt je minder geroepen om nieuwe ervaringen op te doen, hebt een negatief zelfbeeld ontwikkeld en/of voelt je niet stevig genoeg in je schoenen staan om zelfstandig dingen te ondernemen waarbij je jezelf ontwikkeld.

Je vergelijkt jezelf nogal met anderen en je hebt het idee dat je nooit genoeg bent. Dit is een zeer pijnlijke en zelf ondermijnende overtuiging die jou beperkt in het leven van jouw verlangens.

TEVEEL VERANTWOORDING EN OVERVRAAGD ZIJN

Er huist dan een algeheel gevoel van onzekerheid in jou. En wanneer je luistert naar dit gevoel en daar jouw acties op aan past, bevestig je dit gevoel aan jezelf. Zo van; zie je nu, dit kan ik niet. Ik ben niet goed genoeg, ik zal het nooit kunnen en dit is te groot voor mij.

Hier kan ook een te groot verantwoordelijkheidsgevoel aan ten grondslag liggen. Wanneer je bijvoorbeeld als kind al enorme verantwoordelijkheden op je hebt genomen. Of wanneer er te grote taken op jouw schouders werden neergelegd vanuit ouders/verzorgers en je je overvraagd hebt gevoeld.

Dit zie je vaak bij ouders die vanwege ziekte, verslaving en/of beperking hun eigen behoeften bij de kinderen neer leggen waarbij het kind in de rol van verzorger terecht komt.

Dan kan het zijn dat je in je volwassen leven bij elke uitdaging het gevoel krijgt dat je nog steeds overvraagd wordt.

STAP TWEE

De tweede stap is dat je gaat begrijpen dat dit gevoel oud is. Je bent inmiddels volwassen, jij kunt alles aan anders dient het zich niet aan. Je bent niet meer afhankelijk van de goedkeuring en motivatie van anderen. Jij mag gaan erkennen dat er zich een enorme kracht in jou huist om om te gaan met elke uitdaging die voor je ligt. Het kleine kind dat je was kon dit niet aan, jij als volwassene wel.

Dus stap in het volwassen bewustzijn en ga zien dat jouw perceptie van de werkelijkheid vertroebeld wordt door oude beelden uit jouw kindertijd. Zo koppel je het los en kun je de werkelijkheid zien voor wat het is. Dan blijkt dat hetgeen waar je zo tegenop ziet helemaal niet zo groot is als wat je dacht.

STAP DRIE

Stap drie is luisteren naar wat onzekerheid eigenlijk wil zeggen. Onzekerheid is er niet om jou naar beneden te halen. Dat zou immers niet constructief zijn. Gevoelens zijn er om jouw innerlijke groei te bevorderen. Dus heeft onzekerheid een boodschap voor jou, een vraag. Het stelt je de vraag of je dit is wat je werkelijk wilt.

Stel je voor dat je voor een grote beslissing staat. Bijvoorbeeld het aannemen van een nieuwe job. De baan van je dromen met meer verantwoording, in een nieuwe omgeving met een groter takenpakket.

Daarnaast biedt het je alle mogelijkheden om je te ontplooien en jouw creativiteit te laten stromen. Je staat op het punt om een carrière switch te maken waar je altijd van gedroomd hebt. Dan komt de onzekerheid. Kan ik dit wel?

En dat is precies wat onzekerheid van je vraagt. De bevestiging dat jij weet weet dat je dit wilt, kunt en durft.

En veelal zoek je die bevestiging buiten jezelf. Van vrienden en familie. En daar ga je het niet vinden. Omdat je blijft zoeken naar die bevestiging en deze niet krijgt, blijft onzekerheid bestaan. Het blijft namelijk dezelfde vraag stellen.

Alleen ben jij degene die het antwoord kan geven. Niets of niemand anders. Wanneer je beseft dat datgene wat je buiten jezelf zoekt, in jou te vinden is, gaan er deuren voor je open.

Je hebt leren luisteren. Begrepen dat hetgeen waar je zo naar op zoek was, in jou besloten ligt. Dat je de bevestiging van anderen niet meer nodig hebt om jouw verlangens te volgen. Dat het precies de bedoeling is. Omdat het je verlangen is. En jouw verlangens nodigen jou uit om te volgen.

Ongeacht de uitkomst. Want je hoeft niet precies te weten of je geen fouten zult maken, of je wel capabel genoeg bent. Dat ben je immers al. Dat weet je diep van binnen. Anders was dat verlangen er niet.

Het willen weten van de hoed en de rand en de uitkomsten is controle.

En controle wordt geboren vanuit angst. Angst volgt na onzekerheid. Het geeft een vals gevoel van veiligheid. Het is de controle die direct op staat na de onzekerheid. Daarmee verschaf je jezelf houvast. Houvast die je als kind nodig had en er niet was. Nu heb je die houvast niet meer nodig.

Het gaat erom dat je je niet laat leiden door de onzekerheid zelf maar laat leiden door de vraag die het jou stelt.

STAP VIER

Stap vier is eenvoudig; doen.

Juist datgene gaan doen waar je je zo onzeker over voelt. Datgene doen waar je zo voor vreest. Moedig zijn en door de angst heen stappen. Weten dat jij meer bent dan die doem gedachten die jou er telkens van weerhouden datgene te doen waar jouw ziel naar verlangt. Volg het verlangen. Vallen is niet erg, zolang je maar weer op staat. Wetende dat jij altijd weer op kunt staan, hoe vaak en hoe hard je ook valt.

Alleen dan kom je erachter dat je meer kunt dan je denkt!