Wat betekent holistisch?

Volgens de holistische leer is alles met elkaar verbonden op alle niveaus;fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel.Doordat alles met elkaar verbonden is, staat een klacht niet op zichzelf.
De oorzaak ligt vaak ergens anders dan we in eerste instantie denken.

Ik kijk en behandel vanuit verschillende disciplines om de mogelijke oorzaken en oplossingen te vinden om jouw herstel te bevorderen.
 

ZIELSAANDOENING

Elke lichamelijke of psychische verwonding/beschadiging noemen we een trauma. Een hevige of in mindere mate hevige Zielsaandoening.

Uit eigen ervaring kan ik oprecht zeggen dat werkelijk alles mogelijk is wanneer we onze trauma’s, onze zielsaandoening, helen.

 

ZIEKTE ALS SIGNAAL

Zo hebben onze gedachten, ons voedsel en onze overtuigingen invloed op onze emoties en algeheel welbevinden.Wanneer daar een verstoring in optreedt, worden we ziek.

Ziekte is een signaal. Een symptoom dat ons vertelt dat er sprake is van een disbalans.

Vaak luisteren we niet naar ons lichaam. We  lopen door met onze klachten, vluchten in werk, relaties en verslavingen, vertonen destructief gedrag of ontkennen onze behoeften.

 

SYMPTOOMBESTRIJDING

We gebruiken veelvuldig diverse medicatie om de symptomen te bestrijden en het werkelijke onderliggende probleem wordt zodoende niet behandeld.

Onze energie neemt af, we ervaren minder levensvreugde en we negeren zodoende, vaak onbewust, de signalen van ons lichaam.

Fysieke klachten kunnen leiden tot ernstige psychische- en/of emotionele klachten.

 

HOE VINDT HELING PLAATS?

Door de signalen van ons lichaam te (h)erkennen en te luisteren naar de achterliggende boodschap waarin heling besloten ligt. Door ons te bevrijden van onze maskers en afweermechanismen.

Door te beseffen en te erkennen dat we nooit meer datgene kunnen krijgen wat we als kind zo nodig hadden. Door in te zien en te ervaren dat we het nu echt niet meer nodig hebben.

Zodat je niet telkens dezelfde relaties, ziekten en gebeurtenissen aantrekt welke je weerhouden van het benutten van jouw volledig potentieel.

En niets je meer zal belemmeren om het leven te leven dat jij je wenst. Zoals jij bent bedoeld te zijn; vreugdevol en liefdevol.  Vrij en authentiek.

 

STOP HET ZOEKEN,START HET VINDEN

Het gaat niet om het zoeken naar jezelf. Je kunt niet iets worden wat je al bent. Je hoeft nergens naar toe, je bent er al. Helemaal heel en compleet. Het gaat om het vinden van jouw essentie, in jou.