Mijn missie

 

De brug zijn tussen ouder(s) en kind.

Tussen jou en jouw nog ongeboren of overleden kindje.
Tussen jou en jouw ziel.
De brug tussen jou en jouw overleden dierbare.

Om datgene wat onuitgesproken is, woorden te geven.
De ziel te laten spreken zodat jij handvatten krijgt om verder te kunnen wanneer je het gevoel hebt vastgelopen te zijn.


Zodat je jouw kind beter leert begrijpen.

Om jouw nog ongeboren kindje te verwelkomen.En ook jouw overleden kindje.

Om het kind dat zich (nog) niet kan of durft uit te spreken, een stem te geven.Zodat het zich gehoord, geliefd en begrepen voelt.

Om alle zielen te laten spreken.
Want elke ziel wil gehoord worden.