CONTACT OVERLEDEN DIERBARE

ONVERWACHT AFSCHEID

Soms komt een afscheid zo abrupt en onverwacht, dat we als nabestaande met vele vragen achterblijven.Vragen die onbeantwoord lijken te blijven.Het rouwproces kan daardoor moeizaam verlopen.

Nabestaanden ervaren vaak een kloof tussen het leven voor het overlijden van hun dierbare en het leven erna.

LEVENSBRUG AFSTEMMING

Als Luisterkind®werker luister ik tijdens een Levensbrug afstemming naar wat jouw overleden dierbare nog hadden willen zeggen. Dit alles vindt plaats op afstand.

Het is een innig contact met de ziel, tot in de allerdiepste lagen. Ze vertellen mij wat zij nodig hebben tijdens het stervensproces, hoe zij hun afscheid voor zich zien.

Ze vertellen me hoe het met hun gaat, waarom zij het leven geleid hebben op de manier zoals zij dat gedaan hebben. Ongeacht hoe lang het geleden is dat iemand gestorven is.

Een Levensbrug afstemming is er ook voor hen die niet meer bij machte zijn zich uit te spreken. Denk aan personen in coma, terminale fase, mensen met Alzheimer en mensen met een verstandelijke beperking. 

Ook luister ik naar de kinderen die stilgeboren zijn, naar kindje(s) waarvan jij als moeder onverwacht en/of ongewild afscheid heb moeten nemen vanwege een abortus en/of een miskraam.

COMPASSIE & BEGRIP

Nabestaanden ervaren rust na het ontvangen van een Levensbrug afstemming van de overledene. Er ontstaat meer ruimte voor compassie en begrip voor de keuzes welke hun overleden dierbare heeft gemaakt tijdens hun leven en op het moment van overlijden.

Denk bijvoorbeeld aan zelfdoding.

TROOST & STEUN

Ik luister naar de boodschappen die zij hebben voor jou als nabestaande.
Maar ook naar wat ze nodig hebben om als ziel het aardse lichaam te kunnen verlaten. Dit geeft steun, troost en vertrouwen. Voor alle betrokkenen.

Een Levensbrug afstemming stelt je in de gelegenheid om in de laatste dagen met elkaar in diepe verbinding te komen. Om zo tot een vervullend en waardig afscheid te komen.

Een Levensbrug afstemming geeft jouw ongeboren kindje de plek die het graag in wil nemen in jouw leven. Stelt jou in staat om alsnog afscheid te nemen en daadwerkelijk te rouwen.

Ook indien het gaat om een overleden (huis)dier.

LOSLATEN

Een Levensbrug afstemming kan de overleden ziel helpen het leven los te laten wanneer de nabestaande(n) hen eenmaal los kan laten. Dit is een diep ontroerend proces en ik voel mij bevoorrecht hier een schakel in te mogen zijn.

BOODSCHAP

Ik fungeer als een brug tussen de zichtbare en onzichtbare wereld. En creëer tijdens een afstemming de gelegenheid om de vragen die er zijn, alsnog beantwoord te zien.

Er ontstaat helderheid in onuitgesproken kwesties.Vaak heeft de overledene een boodschap voor de nabestaande(n).

EEUWIGE VERBINDING

Het is een enorm troostende gedachte te weten dat dit contact mogelijk is. Dat de aanwezigheid van onze overleden dierbaren altijd voelbaar is. Dat ze bij ons zijn en de liefde die ons met elkaar verbindt, eeuwig is.

Levensbrugafstemming                                €55