De scheppende kracht van Vuurgodin

Ik sta voor het nog te ontbranden vuur en ik ril. Koud is het niet, het is een prachtige avond in mei. Het is de spanning en opwinding die door mijn  lijf trilt.

De fakkel die ieder van ons aangereikt krijgt, bestaat uit een opgerold stuk krant waar we met elkaar het vuur mee kunnen ontsteken. Mijn oog valt meteen op de vetgedrukte tekst in de kop van een artikel: “vandaag mag jij thuiskomen

VUURLOOP

Het is mei 2015 en ik neem deel aan een bijzonder vuurloopritueel.

Tot het moment dat ik voor de gloeiende hete kolen sta, heb ik nog geen duidelijk antwoord op mijn vraag waarom ik hier aanwezig wil zijn.

Het vuur nodigt mij duidelijk uit. En ik neem de uitnodiging aan. Gretig. Ik word aangemoedigd, door het vuur en de aanwezigen vanuit de zichtbare en onzichtbare wereld.

Uiteindelijk volgt overgave. En dat is precies het antwoord dat ik zocht, al was ik me daar niet bewust van op dat specifieke moment.

Sindsdien is het vuur in  mij ontstoken.

Het waakvlammetje, dat ten tijde van het ritueel is ontstoken, brandt nog steeds. En wanneer het lijkt te doven, wordt het opnieuw aangewakkerd. Daar mag ik op vertrouwen.

VUURGODIN

Het is Vuurgodin die zeer dicht bij me is. Ze laat me zien hoe ik mijn vuur brandende kan houden.Ze leert me de kracht van het vuur te ontdekken.

Ik heb voornamelijk ontzag voor het vuur. Ook voor mijn eigen vuur. Het is grillig. Het ene moment brandt er niets en het andere moment brandt het zo hevig dat het een allesverwoestende werking heeft.

Vuurgodin verscheen onlangs in mijn kaarten.

Het is een prachtige afbeelding geschilderd door Roelien de Lange. Het is de Vuurgodin van Hawaii, Pele Honua Mea, Godin van de heilige aarde en de nieuw gevormde lava.

Ze zegt me dat er grote veranderingen op komst zijn. Een scheppende bruisende energie vol creativiteit is in zicht. En ik voel het al. Geruime tijd.

PASSIE

Soms neemt het enthousiasme even af wanneer de vlam in de pan slaat.
Vuurgodin laat me zien dat vuur heet is en vernietigend. Ze nodigt me uit om mijn eigen vuur te leren kennen want passie kan ook teveel zijn.

WOEDE

Vulkaanuitbarstingen lijken op het uiten van woede. Wanneer je deze emotie binnen houdt komt er een moment dat de druk te groot wordt en dat je wel uit moet barsten.

Ze leert me kijken naar deze energie en hoe deze te gebruiken en leert me dat vuur reinigt.

13E RITE

Vuurgodin heeft me ook geleid naar een prachtig helend ritueel.

De 13e Rite van de Munay-Ki, de Rite van de Baarmoeder. Ik ervaar de invloed van deze inwijding sinds ik mij ermee verbonden heb.

De stuwende lava in mij is aan het kolken en draaien. Er zijn jaren geweest dat ik een enorme verkramping rond mijn bekken waarnam, het teken dat de menstruatie op gang ging komen.

Sinds het ontvangen van de Rite blijven deze klachten uit. Ik ga mee met de maan, het is mijn maantijd geworden.
NATUURLIJKE TIJD

Mijn gehele lijf is aan het ontbranden, mijn lichaam herinnert mij aan mijn vrouw zijn.

De vulkaanuitbarsting die komen gaat, voelt ditmaal anders, mijn hele lijf voelt anders. Alsof het meer haar natuurlijke tijd neemt om in beweging te komen.

Ondertussen haar krachten aan het uitbalanceren, wetende hoe deze te gebruiken. Ik ben in overgave.
MUNAY – KI

De Munay-Ki-inwijdingen zijn ons geschonken door de sjamanen van de Q’eros, een volk uit het Andesgebied van Peru. De Q’eros zijn de laatste nog traditioneel levende, rechtstreekse afstammelingen van de Inca’s.

Zij hebben tot op heden hun aloude traditie en leefwijze op een heel pure en oprechte manier behouden. Aan de Q’eros is voorspeld dat het NU de tijd is om hun wijsheid, levenswijzen en rituelen te delen met de wereld en daarmee de mensheid en de aarde te genezen van vernietiging en terug te brengen naar harmonie.

CREATIE

De stromende lava staat voor vernietiging en transformatie. En ook voor creatie.

Uit de vernietiging ontstaat nieuw leven; niets zo vruchtbaar als de door lava verwoestende aarde. Daar kan alles groeien. Vanuit de vernietiging herrijzen, om opnieuw geboren te worden en als een vuurvogel boven de vlammen uit te stijgen.

Om vervolgens je vleugels uit te slaan en te ontdekken dat je kunt vliegen.